Taiwan - Chano Sanchez Photography

Hidden Beauty || Belleza Escondida

Shifen Waterfall in Pingxi District, New Taipei City (Taiwan)